logo

Provest ćemo procjenu financijskog stanja, počevši od analize dinamike i strukture bilančnih stavki restorana Ferrum, koje ćemo izvršiti u Dodatku 5.

Stanje valute povećalo se za 2013. za 1.048 tisuća rubalja. ili 17.097%. To je bilo zbog rasta dugotrajne imovine za 26,84% ili 10 56 tisuća rubalja. i smanjenje kratkotrajne imovine za 0,48% ili za 8 tisuća rubalja.

Udio dugotrajne imovine porastao je za 5,07%, iako je krajem 2012. godine bio veoma velik i iznosio je 72,53%.

Dugotrajna imovina predstavlja uglavnom dugotrajnu imovinu (to je zgrada restorana, kuhinja i kuhinja i dva automobila) - njihov udio je blizu udjela dugotrajne imovine.

S obzirom da je udio dugotrajne imovine restorana Ferrum visok, još je neprikladno povećati taj udio kupnjom nove opreme, bolje je modernizirati stare ili koristiti iznajmljenu.

Udio kratkotrajne imovine smanjen je za 5,07% i iznosio je 27,47%. Kratkotrajna imovina na kraju 2013. godine predstavljaju dionice (11,63%), PDV na stečenu imovinu (1,74%) i kratkoročna potraživanja (8,43%), kratkoročna financijska ulaganja (KFW) (1,74%) i gotovinu (3,92%). Od svih stavki obrtnog kapitala dionice samo novca povećale su se za 0,94% i KPH za 0,03%, preostale dionice su smanjene.

Krajem 2013. godine obveze Ferrumovog restorana zastupljene su kapitalom i rezervama za 8,34%, a preostala pozajmljena sredstva (91,66%) bila su kratkoročna obveza (50,87%) i obveze (40,78%). Štoviše, stanje na početku 2013. godine bilo je bolje jer su posuđena sredstva iznosila 78,67%, a temeljni kapital 21,33%, a tijekom godine udio je smanjen za 12,99%, a financijsko stanje Ferrum restorana postalo je manje stabilno.

Analiza solventnosti i likvidnosti restorana "Ferrum" održat će se u tablici 3.

Tablica 3. - Analiza solventnosti i likvidnosti restorana "Ferrum"

Odstupanje, (+ -, -), 2013. do

1. Trenutni omjer likvidnosti (1-2)

2. Brzi omjer (0,5-1)

3. Apsolutni omjer likvidnosti (0,2-0,4)

Kao što se može vidjeti iz tablice 3, trenutni omjer likvidnosti ne zadovoljava standarde i ima negativan trend.

Brzi omjer ne zadovoljava granice standarda (0,5-1) i ima negativan trend. Apsolutni omjer likvidnosti također doseže standard, iako su dinamika pozitivna, ali nisu dovoljna. Tako je restoran "Ferrum" nelikvidna i insolventna organizacija pa se stoga ne može računati na zajmove za razvoj svojih aktivnosti.

U tablici 4. prikazat će se analiza financijske stabilnosti restorana "Ferrum".

Tablica 4 - Analiza financijske stabilnosti restorana "Ferrum"

Odstupanje, (+ -, -), 2013. do

1. Omjer autonomije (> 0,5)

2. omjer koncentracije posuđenog kapitala (0,7)

Kao što se može vidjeti iz tablice 4, svi koeficijenti ne zadovoljavaju standarde, a njihova dinamika i dalje ih otuđuje od regulatornih granica.

Jedini pokazatelj koji je zadovoljen standard u 2011. godini bio je koeficijent samostalnosti, bio je jednak 0,52 standardu (> 0,5), no tada se počeo snažno smanjivati ​​i stoga se može reći da restoran Ferrum ima nestabilne financijske položaja tijekom 2012. i 2013. godine pogoršava se.

Analizirat ćemo sigurnost restorana "Ferrum" s vlastitim obrtnim sredstvom, gdje se može vidjeti da je vrsta financijske stabilnosti restorana "Ferrum" u razdoblju od 2011. do 2013. nestabilna, pa čak i krizna financijska situacija. U tom položaju restoran "Ferrum" ima nedostatak obrtnog kapitala i nedostatak dugoročnih izvora formiranja dionica. Nužno je da menadžment identificira mogućnosti smanjenja rezervi, kao i mogućnost nadopunjavanja izvora formiranja rezervi i optimizacije njihove strukture.

Izvršite analizu poslovne djelatnosti restorana "Ferrum" (tablica 5).

Tablica 5 - Pokazatelji poslovanja restorana "Ferrum"

Odstupanje, (+ -, -), 2013. do

Stopa rasta,% 2013 do

1. Prihod, tisuću rubalja

2. Prosječna godišnja vrijednost imovine, tisuća rubalja

3. Omjer ukupnog oboraka. kapital (1: 2)

4. Prosječni godišnji trošak kratkotrajne imovine

5. Koeficijent oporavka. kratkotrajna imovina (1: 4)

6. Prosječni trošak nematerijalne imovine

7. Povratni koeficijent nije slučaj. imovina (1: 5)

8. Prosječni trošak kapitala

9. Omjer povrata na kapital (1: 8)

Kao što se može vidjeti iz tablice 5, omjer ukupnoga kapitala gotovo se ne mijenja u 2013. godini u odnosu na 2012., ali raste za više od dvije godine za 72,77%. Omjer prometa tekuće imovine porastao je za 2013. za samo 0,83%, za 2 godine 8,73%. Stopa povrata dugotrajne nematerijalne imovine je vrlo visoka, budući da su IA mali, ali je samo u 2013. godini porastao za 5,48% u odnosu na 2012. godinu.

Omjer povrata na kapital raste od 27,24 rubalja. za 1 rub. prihod u 2011. i 77,52 rubalja. za 1 rub. prihodi u 2013. godini ili 2,8 puta, odnosno smanjenje temeljnog kapitala restorana "Ferrum" i dalje povećavaju prihode, iako to dovodi do smanjenja financijske stabilnosti.

Analiza pokazatelja dobiti i profitabilnosti omogućava nam da procijenimo učinkovitost tvrtke u apsolutnom iznosu (dobit) i relativnu, koja je manje osjetljiva na utjecaj inflacije (profitabilnost).

Analizirajte bruto dobit ili bruto prihod restorana "Ferrum" (tablica 6).

Tablica 6 - Analiza prihoda restorana "Ferrum" za razdoblje 2011-2013

Odstupanje, (+, -), 2013. Do

Stopa rasta,% 2013 do

Prihod, tisuću rubalja

Bruto prihod, tisuću rubalja

Razina bruto prihoda,%

Kao što se može vidjeti iz tablice 6, prihodi rastu brže od bruto dohotka:

195,28%> 189,32% - stopa rasta 2013. do 2011. godine

105,48%> 96,36% - stopa rasta 2013. do 2012. godine

To je dovelo do činjenice da se razina bruto prihoda za dvije godine smanjuje sa 68,48% u 2011. na 66,39% u 2013. godini ili za 8,64%.

Istražite profit i profitabilnost restorana "Ferrum" (tablica 7).

Tablica 7 - Analiza dobiti i profitabilnosti restorana "Ferrum" za 2011-2013, tisuću rubalja.

Odstupanje, (+, -), 2013. Do

Stopa rasta,% 2013 do

Prihodi od prodaje robe

Dobit od prodaje

Dobit prije oporezivanja

Kao što se može vidjeti iz tablice 7, udio prihoda od prodaje robe u prihodima za 2 godine se smanjuje za 3,64%, što je negativna karakteristika, dok je smanjenje udjela troškova distribucije za 2 godine za 0,6% obrnuto, ali pozitivno. prodaja je smanjena za 2,6% u dvije godine, nedostatak ostalih prihoda i rast ostalih troškova negativno su utjecali na razinu dobiti prije oporezivanja, što je smanjenje za 16,6%, a razina neto dobiti za isti postotak ili 16,6%,

Analizirati pokazatelje profitabilnosti u tablici 8.

Tablica 8 - Pokazatelji profitabilnosti restorana "Ferrum" za 2011-2013. U tisućama rubalja

Dobit prije oporezivanja

Trošak robe, radova i usluga

Profitabilnost glavne djelatnosti

Povratak na stalni kapital

Povrat na proizvodnu imovinu

Povrat na cijelu imovinu

Kao što se može vidjeti iz tablice 8, svi pokazatelji profitabilnosti imaju pozitivan trend, osim indikatora profitabilnosti stalnog kapitala koji se značajno smanjio tijekom 2012. i 2013. godine. zbog činjenice da restoran "Ferrum" ovih godina nije imao dugoročne obveze, a kapital je smanjen. Unatoč pozitivnom apsolutnom povećanju indikatora profitabilnosti u 2013. godini u odnosu na 2012. godinu, vidljivo je da su oni više od dva puta manji od apsolutnog porasta u 2013. godini u odnosu na 2011., što je porast u 2012. u odnosu na 2011. godinu. bio je značajniji.

Zaključimo istraživanje i izvedemo zaključak o postojećim problemima u djelatnosti restorana "Ferrum", što negativno utječe na profitabilnost.

Gospodarsku službu restorana "Ferrum" zastupa samo glavni računovođa, stoga obavlja funkcije ekonomista, ali zbog teških opterećenja računovodstvenog rada, funkcije ekonomista nisu u potpunosti izvedene. To dovodi do pogrešaka u financijskom planiranju, uključujući neispravnu analizu pokazatelja uspješnosti, tj. Profit i profitabilnost jer restoran Ferrum ostvaruje dobit, povećava prihod i čini se da nema razloga za zabrinutost, no važno je znati čimbenike, što je pozitivno utjecalo na taj rast i posebno je važno utvrditi čimbenike negativnog utjecaja na profit i profitabilnost.

Rast zaliha robe u baru, što dovodi do prekomjernog zalutaja, smanjenje prometa, dok se financijska sredstva ne rabe racionalno, što znači da se prihod i, u konačnici, profit i profitabilnost smanjuju. Smanjenje produktivnosti rada imalo je negativan utjecaj na prihod, što u konačnici dovodi do smanjenja dobiti i profitabilnosti. Potrebno je pronaći rezerve za rast produktivnosti rada bez povećanja broja zaposlenih. Unatoč rastu fundamentalne produktivnosti, kapitalna produktivnost je smanjena u 2013. godini, potrebno je bolje iskoristiti postojeće fondove. Razvoj ostalih ugostiteljskih organizacija u gradu i mikro-skretnicama zahtijeva širenje opsega usluga, tako da možete koristiti ugostiteljsku uslugu (ugostiteljstvo). Veliki udio i povećanje ostalih troškova dovode do smanjenja profitabilnosti. To su troškovi plaćanja novčanih kazni i kazni zbog kršenja uvjeta zaštite od požara, zahtjeva sanitarne i epidemiološke postaje, troškova ugostiteljstva, troškova vjenčanja, pronevjere. Potrebno je smanjiti te troškove.

Analiza kafića financijskog poslovanja

3. Smanjenje prihoda zbog niže efektivne potražnje

Poticanje potražnje zbog inovacija potražnje na ugostiteljskom tržištu

Opisujemo kratko identificirane probleme. Gospodarsku službu restorana "Ferrum" zastupa samo glavni računovođa, stoga obavlja funkcije ekonomista, ali zbog teških opterećenja računovodstvenog rada, funkcije ekonomista nisu u potpunosti izvedene. To dovodi do pogrešaka u financijskom planiranju, uključujući neispravnu analizu pokazatelja uspješnosti, tj. Profit i profitabilnost jer restoran Ferrum ostvaruje dobit, povećava prihod i čini se da nema razloga za zabrinutost, no važno je znati čimbenike, što je pozitivno utjecalo na taj rast i posebno je važno utvrditi čimbenike negativnog utjecaja na profit i profitabilnost.

Rast zaliha robe u baru, što dovodi do prekomjernog zalutaja, smanjenje prometa, dok se financijska sredstva ne rabe racionalno, što znači da se prihod i, u konačnici, profit i profitabilnost smanjuju.

Smanjenje produktivnosti rada imalo je negativan utjecaj na prihod, što u konačnici dovodi do smanjenja dobiti i profitabilnosti. Potrebno je pronaći rezerve za rast produktivnosti rada bez povećanja broja zaposlenih.

Unatoč rastu fundamentalne produktivnosti, kapitalna produktivnost je pala u 2014. godini, potrebno je bolje iskoristiti postojeće fondove.

Razvoj ostalih javnih ugostiteljskih organizacija u gradu i mikro-distrikta zahtijeva širenje raspona jela ovisno o sezoni, uzimajući u obzir različite skupine kupaca.

Veliki udio ostalih troškova također dovodi do smanjenja profitabilnosti. To su troškovi plaćanja novčanih kazni i kazni zbog kršenja uvjeta zaštite od požara, zahtjeva sanitarne i epidemiološke postaje, troškova ugostiteljstva, troškova vjenčanja, pronevjere. Važno je smanjiti te troškove.

Dakle, analiza aktivnosti SP Karelin G.S. pokazalo je da ovaj restoran ima rezerve za povećanu profitabilnost.

Analiza financijske i ekonomske aktivnosti kafića

Proučavanje organizacijske i proizvodne strukture kafića. Analiza financijskih rezultata svojih aktivnosti, struktura izvora i prometa kapitala, poslovna aktivnost i profitabilnost. Procjena likvidnosti i solventnosti poduzeća.

Pošaljite svoj dobar posao u bazu znanja je jednostavan. Koristite donji obrazac.

Studenti, diplomirani studenti, mladi znanstvenici koji koriste bazu znanja u svojim studijama i radu bit će vam vrlo zahvalni.

1. Opće značajke kafića

2. Organizacijska i proizvodna struktura caffe bar-a

3. Analiza financijskih rezultata kafića

3.1 Analiza financijskih pokazatelja

3.2 analiza strukture izvora kapitalnih kafića

3.3 Procjena likvidnosti i solventnosti

3.4 Analiza poslovne aktivnosti i profitabilnost kafića

3.4.1 Analiza profitabilnosti kafića

3.4.2 Analiza prometa kapitala

4. Prijedlozi za poboljšanje financijskog stanja LLC "Zin"

solventnost profitabilnosti financijskog prometa

Glavna svrha praktične obuke je konsolidirati i produbiti znanje stečeno tijekom treninga, stjecanje praktičnih vještina u specijalnosti u prijelazu kafića na tržišne odnose.

Budući da je ova praksa preddiplomski, to je faza teze, tijekom koje se provodi odabir, akumulacija i analiza informacija o temi teze.

Za praktično usavršavanje izabrano je Zin društvo s ograničenom odgovornošću, koje je stvoreno i djeluje sukladno Građanskom zakonu Ruske federacije, Saveznom zakonu o društvima s ograničenom odgovornošću i drugim zakonima Ruske Federacije.

Administrativno, LLC "Zin" nalazi se u Moskvi.

Objekt studije - kafić LLC "Zin"

Svrha ovog izvješća je pregled glavnih problema i osobitosti aktivnosti Zin LLC na tržištu usluga, radi analize financijskih i gospodarskih aktivnosti kafića.

Zadaci riješeni u ovom izvješću:

- opći opis aktivnosti u kafiću;

- analiza organizacijske strukture caffe bar-a;

financijska i ekonomska analiza kafića;

prijedlozi za poboljšanje financijskog stanja.

Da bi se izvodilo izvješće, korištene su metode iz znanstvene literature o strateškom menadžmentu, upravljanju poduzećem, financijskom upravljanju i analizi, te ekonomiji kafića.

Izvještaj se sastoji od tri odjeljka, od kojih prvi odražava aktivnosti kafića, drugi opisuje organizacijsku i proizvodnu strukturu kafića, koju sam proučavao tijekom stažiranja.

U trećem poglavlju o priloženim podacima o izvješćivanju provedena je analiza financijske situacije poduzeća za razdoblje od 2004. do 2005. godine, doneseni su glavni zaključci i opći je zaključak o aktivnostima Zin caffe bar-a.

1. Opće značajke kafića

Cafe bar "Zin" osnovan je 2001. godine. Glavna svrha zaklade je visoka kvaliteta usluga korisnicima. Podaci naše organizacije su sljedeći:

? Pravna adresa: 21059 Moskva,

? Stvarna adresa: 103009 Moskva, sv.

U skladu s Poveljom, djelatnosti caffe bar-a "Zin" su:

pružanje ugostiteljskih usluga;

pružanje agregatnih usluga za razonodu koje zadovoljavaju opće prihvaćene standarde službe;

pružanje agregatnih usluga za razonodu koje zadovoljavaju opće prihvaćene standarde službe;

neovisno vođenje gospodarske djelatnosti na način propisan zakonom;

najam nekretnina i pružanje nekretnina za iznajmljivanje;

provedbu drugih aktivnosti koje nisu zabranjene primjenjivim zakonom. Sve aktivnosti Društva obavljaju se sukladno važećim zakonima.

Kafić se upravlja jednim izvršnim tijelom - generalnim direktorom.

Radni odnosi zaposlenika Društva uređeni su trenutnim radnim zakonodavstvom.

2. Organizacijska i proizvodna struktura caffe bar-a

U vrijeme osnivanja, tvrtka se sastojala od 20 osoba. Do danas je broj zaposlenika malo promijenjen i ima 23 osobe.

Organizacijska struktura organizacije pokazuje da restoran i dalje zadržava dualističku podređenost (na primjer, podređenost kuhara u isto vrijeme kuharu i generalnog ravnatelja, kao i podređenost čistača administratoru dvorane i generalnog direktora stavlja ih u tešku poziciju i uzrokuju zbrku ). Sukobi između čistača i konobara povremeno nastaju u kolektivu, a korijeni tog problema također leže u dualnosti podređenosti. Ovaj problem zaslužuje više pozornosti od uprave restorana. Dijagram pokazuje da su administrator dvorane, voditelj opskrbe, kuhar i zamjenik ravnatelja financija na istoj razini podređenosti (prema mojim opažanjima, među njima postoje prilično prijateljski odnosi bez križanja interesa) i često međusobno prenose svoje ovlasti u upravljanju radnicima niže razine.

3. Analiza financijskih rezultata kafića

3.1 Analiza financijskih pokazatelja

Provjera konzistentnosti ekonomskih pokazatelja pokazala je da se godišnje izvješće ispravno priprema, provjerava i može se koristiti za analizu financijskih aktivnosti kafića.

Analiza financijskog stanja poduzeća - izračun, interpretacija i evaluacija skup financijskih pokazatelja koji karakteriziraju različite aspekte organizacije.

Svrha analize je dobiti informacije potrebne za donošenje odluka o upravljanju.

Glavni zadaci riješeni tijekom financijske analize:

određivanje ("fiksacija") financijskog stanja kafića u vrijeme studije;

identificiranje trendova i obrazaca u razvoju kafića za proučavano razdoblje;

definicija "uskih" mjesta koja nepovoljno utječu na financijsko stanje kafića;

identifikacija rezervi koje tvrtka može koristiti za poboljšanje financijskog stanja.

Glavna područja analize:

analiza strukture bilance i neto obrtnog kapitala

analiza likvidnosti i financijske stabilnosti

analiza profitabilnosti i strukture troškova

analiza učinkovitosti rada.

Ovisno o zadatku, analiza može imati različite stupnjeve pojedinosti u pojedinim područjima, ali u kratkom obliku potrebno je provesti analizu na svim područjima. To je zbog međusobne povezanosti pokazatelja: promjena u nekim pokazateljima može biti posljedica promjene u drugima. Na primjer, smanjenje profitabilnosti često je povezano s pogoršanjem prometa imovine.

Ovisno o ciljevima, financijska analiza kafića može se nadopuniti drugim studijama (marketinškim, tehnološkim).

Financijski rezultati kafića karakteriziraju zbroj profita i razina profitabilnosti. Što je veća dobit, veća razina profitabilnosti, što učinkovitije funkcionira tvrtka, to je stabilniji financijski položaj. Stoga je potraga za rezervama za povećanje profita i profitabilnost jedan od glavnih zadataka u bilo kojem području poslovanja.

Glavni izvori informacija za analizu su podaci analitičkog računovodstva za račune rezultata, "Izvještaj o dobiti i gubitku" (obrazac br. 2), Izvještaj o kretanju kapitala (obrazac br. 3).

Analiza strukture i dinamike financijskih rezultata, OOO "Zin" će se održati na temelju podataka iz tablice br. 1.

Tablica 1. Dinamika financijskih rezultata kavane LLC "Zin"

Prihod od prodaje robe

Trošak prodaje robe

Dobit od prodaje (1-2-3-4)

Potraživanja od kamata

Plaćanje kamata

Prihodi od sudjelovanja u drugim organizacijama

Ostali prihodi iz poslovanja

Ostali troškovi poslovanja

Ostali poslovni prihodi

Ostali neoperativni troškovi

Dobit prije oporezivanja (5 + 6-7 + 8 + 9-10 + 11-12 + 13-14)

Odgođena porezna imovina

Odgođene porezne obveze

Tekući porez na dobit

Plaćanja za rekalkulaciju poreza na dohodak, visina poreznih kazni

Zadržana dobit (gubitak) izvještajne godine (14-15-16)

Kao što je prikazano u tablici, prihodi od prodaje u promatranom razdoblju povećani su za 542.419 rubalja. (za 9,72%). Trošak proizvodnje u 2003. godini iznosio je 40,7% prihoda. U 2004. godini ta je brojka smanjena i iznosila je 36,83% prihoda.

Iznos troškova prodaje u 2004. godini povećan je za 126.146 rubalja u odnosu na prethodnu godinu. (32,58%), a menadžerski je smanjen za 25,925 rubalja. (za 1177%). Kao rezultat ovih promjena, dobit od prodaje u 2004. godini iznosila je 3.160.363 rubalja, što je za 4.58292 rubalja. (16,96%) više nego u 2003. godini.

Povećanje prihoda od prodaje povezano je s povećanjem pružanja usluga zbog zamjene i uvođenja moderne tehnologije. Povećanje troškova prodaje rezultat je povećanja ugovora za isporuku proizvoda.

3.2 analiza strukture izvora kapitalnih kafića

Analizirati strukturu izvora kapitala, LLC "Zin" koristi podatke prikazane u tablici 2.

Tablica 2. Analiza strukture izvora financiranja

Omjer kafića financijske autonomije

Omjer financijske ovisnosti

Omjer trenutnog duga

Dugoročni omjer financijske neovisnosti

vlastiti + dugoročni kapital/

Omjer pokrivenosti duga

Omjer financijske poluge

Omjer financijske autonomije pokazuje udio kapitala u ukupnoj bilančnoj valuti. U 2004. godini, u usporedbi s prethodnom godinom, taj je koeficijent smanjen za 0,11 i iznosio je 0,75. To sugerira da su tri četvrtine imovine kafe osigurane kapitalom.

Omjer poluge pokazuje koliko se imovine kafića financira s posuđenim kapitalom. U 2004. godini ta je brojka povećana za 11% i iznosila je 0,25. To sugerira da je četvrtina caffe's imovine stečena putem posuđenih sredstava.

Trenutni omjer duga pokazuje koliko je udjela kapitala caffe-a zauzet kratkoročnim financijskim ulaganjima. Za analizirano razdoblje taj se pokazatelj neznatno promijenio - s 5% u 2003. na 6% - u 2004. godini.

Dugoročni omjer financijske ovisnosti pokazuje omjer vlastitog i dugoročnog kapitala prema ukupnoj valuti bilance. Vrijednost ovog koeficijenta neznatno se promijenila s 94% u 2003. na 93% u 2004. godini.

Omjer pokrivenosti duga glavnice pokazuje koliko je kapital veći od kredita (ili obratno), koji je, kaže on, koliko rubalja za kapital iznosio je svaki rublje uloženo u glavnom duga. Kao što je prikazano izračunatim podacima u 2003. godini, ta je brojka iznosila 6,35, tj. Kapital vlastite organizacije premašio je posuđeni novac za više od 6 puta. U 2004. godini ovaj je omjer pao na pola zbog organizacije koja privlači dodatne posuđene fondove.

Omjer financijske poluge pokazuje omjer duga kapitala i kapitala. Taj omjer je obrnuto proporcionalan omjeru kapitala.

Analiza stanja imovine LLC "Zin", struktura izvora, potvrđuje zaključak o pogoršanju financijskog stanja kafića. Ovo se pogoršanje dogodilo zbog povećanja udjela dugoročnih obveza, što je rezultiralo i smanjenjem udjela vlastitih sredstava u kafiću u studiju.

3.3 Procjena likvidnosti i solventnosti

Likvidnost (struja solventnosti) - jedna od najvažnijih karakteristika financijskog stanja organizacije, definiranje pravodobno platiti račune i zapravo je jedan od pokazatelja stečaja. Rezultati analize likvidnosti važni su i za unutarnje i vanjske korisnike informacija o organizaciji.

Svrha analize likvidnosti je procijeniti sposobnost kafića da pravodobno u potpunosti ispuni kratkoročne obveze na račun trenutne imovine.

Ravnoteža Analiza likvidnosti u odnosu pomoću imovine, grupirane prema stupnju smanjenja likvidnosti kratkoročne obveze u obvezama koje su grupirane prema njihovoj hitnosti zrelosti:

1 - najlikvidnija sredstva su novčani kafići i kratkoročna financijska ulaganja. Korištenjem kodova linija pune ravnoteže (obrazac broj 1) možemo napisati algoritam za izračunavanje ove skupine:

1 = p.250 + p.260. (1.1)

2 - kratkotrajna imovina - kratkoročna potraživanja

3 - usporena imovina - dionice, PDV na stečene vrijednosti i ostala kratkotrajna imovina:

3 = p.210 + p.220 + p.270 (1.3)

4 - nelikvidna imovina - dugotrajna imovina i dugoročna potraživanja:

4 = p.190 - p.230. (1.4)

Grupirat ćemo imovinu ravnoteže i staviti ga u tablicu 3.

Grupiranje imovine kafića po likvidnosti

kratkoročna financijska ulaganja

kratkoročna potraživanja

porez na dodanu vrijednost

ostala kratkotrajna imovina

dugotrajna imovina (bez stavki uključenih u 3 grama)

dugoročna potraživanja

Podaci u tablici pokazuju da je u 2003. godini najlikvidnija imovina iznosila 350.947 rubalja. ili 3,72% u strukturi imovine kafića. Godine 2004. smanjenjem novčanog toka kafića za 1,76562 rubalja. udio najlikvidnijih sredstava u strukturi svih sredstava kafića iznosio je 1,28%.

Tržišna imovina je kratkoročna potraživanja. Njihov udio u 2003. godini iznosio je 17,62% u strukturi imovine kafića, a 2004. zbog dužnika koji su vratili svoje dugove, smanjio se za 9,94765 rubalja. a njihov udio u imovini kafića iznosio je 4,89%.

Skupina usporenog dijela imovine uključuje zalihe, porez na dodanu vrijednost i ostalu kratkotrajnu imovinu. Njihov iznos u 2003. godini iznosio je 1479193 rubalja. a udio u imovini kafića iznosi 15,69%. U 2004. godini njihov je iznos povećan za 50,79898 rubalja. a njihov udio u strukturi imovine kafića iznosio je 14,58%.

Grupa nelikvidne imovine uključuje dugotrajnu imovinu i dugoročna potraživanja. Udio ove grupe sredstava u sastavu svih sredstava kafića u 2003. godini iznosio je 62,96%. U 2004. godini zbog porasta iznosa dugotrajne imovine (nabava nove opreme) za 4.870.946 RUB. njihov udio u imovini kafića povećao se na 79,26%.

Obveze stanja grupiraju se prema stupnju hitnosti plaćanja:

P1 - najhitnije obveze su obveze prema dobavljačima, ostale obveze, kao i zajmovi koji se ne vraćaju na vrijeme:

P2 - kratkoročne obveze - kratkoročni krediti i posuđena sredstva:

P2 = str. 610 + str.660. (1.6)

P3 - dugoročne obveze - dugoročni zajmovi i pozajmljena sredstva, obveze za dividende i rezerve za buduće troškove:

P3 = p.590 + str.630 + p.650 (1.7)

P4 - trajne obveze - vlastiti (udio) kapitala, koji je stalno na raspolaganju kafiću:

P4 = p.490 + p.640. (1.8)

Grupiranje obveza prikazano je u tablici 4.

Kafić grupnih obveza po stupnju hitnosti otplate obveza

kratkoročni zajmovi zajmovi

ostale kratkoročne obveze

dugoročni bankovni zajmovi

duga sudionicima u plaćanju dohotka

pričuve za buduće troškove

odgođeni prihod

Iz podataka iz tablice vidljivo je da je 2004. godine najhitnije obveze, koje uključuju obveze prema dobavljačima, porasle u odnosu na prethodnu godinu za 119.898 rubalja. a njegov udio u sastavu obveza u 2003. godini iznosio je 4,2%.

S obzirom da poduzeće nije imalo druge kratkoročne obveze u 2003. i 2004. godini, grupa kratkoročnih obveza sastoji se od kratkoročnih kredita i kredita. Godine 2003. iznosio je 18.581 rubalja. ili 0,2% u obvezama. Godine 2004, tvrtka je odobren zajam u iznosu od 232964 rubalja. za kupnju opreme. Rezultat je povećanje udjela kratkoročnih obveza u ukupnoj aktivi na 1,85%.

Dugoročne obveze predstavljaju dugoročni zajmovi banke i rezerve za nadolazeće troškove. Veličina ove grupe obveza u 2003. godini iznosi 811.895 rubalja. ili 8,61% svih caffe obveza. U 2004. godini organizacija je primila dodatne dugoročne kredite u iznosu od 1.805.620 rubalja. a njihov udio u obvezama u tom razdoblju iznosio je 19,2%

Trajne pasive uključuju glavnicu i odgođene prihode. U 2003. godini udio ove grupe obveza u ukupnom iznosu bio je 86,39%. U 2004. godini, zbog povećanja iznosa zadržane dobiti, njihov udio u pasivi iznosio je 74,76%.

Da bi se utvrdila likvidnost bilance, potrebno je usporediti rezultate navedenih skupina za imovinu i obveze. Tradicionalno, ravnoteža se smatra apsolutno tekućom ako se provodi sustav omjera:

2003 2004

Kao što se može vidjeti iz prikazanih omjera, niti u 2003 niti u 2004 ravnoteža kafića može se smatrati apsolutno tekućom. Nadalje, iz gore navedenih nejednakosti može se vidjeti da se u 2004. položaj kafića pogoršava jer iznos dugoročnih obveza tijekom tog razdoblja ne pokriva iznos kratkoročnih.

Za procjenu likvidnosti i likvidnosti u kratkom roku izračunavaju se sljedeći pokazatelji:

-trenutni omjer

- srednji omjer likvidnosti

- apsolutni omjer likvidnosti

Izračun tih koeficijenata dan je u tablici 5.

Likvidnost tržišta Cafe

apsolutni omjer likvidnosti

brz omjer

trenutni omjer

Apsolutni (trenutni) omjer likvidnosti odražava sposobnost organizacije da ispuni kratkoročne obveze na račun slobodnog novca i kratkoročnih financijskih ulaganja. Pokazatelj apsolutnog omjera likvidnosti na kraju 2004. bio je 0,21, pri čemu je taj omjer bio 0,2-0,3. Naime, krajem 2004. godine poduzeće može otplaćivati ​​21% svojih kratkoročnih obveza na račun novca i vrijednosnica.

Omjer omjera srednje likvidnosti 0,7-1. U istraživanom poduzetništvu taj je omjer bio: u 2003. godini - 4,27, u 2004. godini - 1,02. Ove vrijednosti upućuju na činjenicu da se u 2003. iu 2004. godini poduzeće može skratiti sve kratkoročne obveze u bliskoj budućnosti na račun novca i kratkoročnih ulaganja.

Tekući omjer likvidnosti pokazuje koji dio kratkoročnih obveza koje društvo može vratiti mobilizirajući svu svoju likvidnu imovinu. Omjer ovog omjera je više od 2.

Kao što je prikazano u 2003. godini, vrijednost ovog koeficijenta iznosi 7,71. U 2004. godini tekući omjer likvidnosti smanjio se za 2,77 i iznosio je 4,94.

Višak kratkotrajne imovine u odnosu na kratkoročne financijske obveze osigurava rezervnu zalihu za nadoknadu gubitaka koje poduzeće može nastati prilikom postavljanja i likvidacije sve kratkotrajne imovine osim gotovine. Što je vrijednost ovog pokazatelja veća, to je veće povjerenje vjerovnika da će dugovi biti vraćeni.

Tako je izračun pokazatelja likvidnosti potvrdio gore navedeni zaključak da se u 2004. godini financijski položaj kafića pogoršava, ali i dalje ostaje unutar normalnog raspona.

3.4 Analiza poslovne aktivnosti i profitabilnost kafića

Kao što znate, kapital je u stalnom kretanju, krećeći se s jedne faze kruga na drugi:

U prvoj fazi, kafić stječe potrebnu dugotrajnu imovinu, zalihe robnih proizvoda, a na drugom, sredstva se koriste za plaćanje zaposlenika, plaćanje poreza, plaćanje socijalnog osiguranja i ostali troškovi. Ova faza završava prodajom proizvoda kupcima i primitkom sredstava za proizvode isporučene na račun kafića. Brži kapital čini krug, više proizvoda kupuje i prodaje s istom količinom kapitala. Kašnjenje u kretanju sredstava u bilo kojoj fazi dovodi do usporavanja prometa, zahtijeva dodatno ulaganje sredstava i može uzrokovati značajno pogoršanje financijskog stanja.

Ostvaren kao rezultat ubrzanja prometa, učinak se prvenstveno iskazuje povećanjem prihoda od prodaje bez dodatne privlačnosti financijskih sredstava. Osim toga, zbog ubrzanja kretanja kapitala dolazi do povećanja iznosa dobiti, budući da se obično automatski vraća na originalni oblik novca. Ako je prodaja proizvoda neprofitabilna, ubrzanje prometa sredstava dovodi do pogoršanja financijskih rezultata. Iz navedenog slijedi da je neophodno nastojati ne samo ubrzati kretanje kapitala u svim fazama kruga, već i kako bi se maksimiziralo njezin povratak, što rezultira povećanjem iznosa dobiti jedne rublje kapitala. To se postiže racionalnom i ekonomičnom upotrebom svih resursa, sprečavajući njihovo prekoračenje troškova, gubitke u svim fazama kruga. Kao rezultat toga kapital će se vratiti u prvobitno stanje u većem iznosu, odnosno dobiti.

Analiza učinkovitosti korištenja kapitala karakterizira njezina profitabilnost (profitabilnost) - omjer iznosa dobiti i vrijednosti imovine.

3.4.1 Analiza profitabilnosti kafića

Izračun profitabilnih omjera kafića prikazan je u tablici 6.

Top